Liskoluolassa olemme hyödyntäneet padeja eri tavoin äidinkielen oppimisessa. Tässä muutamia esimerkkejä, mistä syyslukukaudella aloitimme.

Liskoluolassa olemme hyödyntäneet iPadeja äidinkielen opettamisessa mm. lukuläksyjen kertaamisessa tavuruudukoiden kohdalla. Olemme piilottaneet uuden tavuruudukon tavuja ympäri koulua. Oppilaat ovat käyneet etsimässä näitä tavulappuja ja kuvanneet niistä ne tavut iPadilla, jotka osaavat sujuvasti lukea. Kun oppilaat ovat valmiita, he lukevat kuvaamansa tavut jollekin luokan aikuiselle. Tämä tavusuunnistus oli tosi motivoivaa ja oppilaat innostuivatkin todella paljon kuvaamisesta ja lukemisesta.

Lisäksi olemme tehneet parisanelua, jossa pari sanelee toiselle lukuläksyjen tavuja ja toinen kirjoittaa kuullun tavun jollakin kirjoitusohjelmalla. Tässä on helppo eriyttää ylös-sekä alaspäin, kunhan pari on samassa lukemisen harjoittelun vaiheessa. Taitavammat voivat sanella toisilleen jo sanoja tai lauseita. Yhdessä tarkistetaan sanan oikea kirjoitusasu aapisesta.

Kirjainmuotoja olemme harjoitelleet MollaABC-ohjelmalla. Se on erittäin hyvä ja helppokäyttöinen ohjelma varmistamaan kirjaimen oikean muodon ja kirjoitusuunnan.

Koko luokan kanssa olemme kuvanneet esim. K:lla alkavia. Niistä olemme koonneet yhteisen listan. Lukijat ovat käyttäneet näitä kuvia ja tehneet imoviella kuvatarinoita K-sanoista.

Toimittaja: 
Sopettajat Tanja ja Mari