Taped - tablet-opppimisympäristö ja -pedagogiikka (taped.ejuttu.fi)

Opetushallituksen rahoittama Taped (tablet-pedagogiikka) -hanketta on käynnistelty syksyn aikana. Taped -hankkeessa on kaksi luokkaa, joista toisessa kaikilla oppilailla on iOS-laitteet. Tämä 6.luokka toimii Lavolan koulussa. Toisen luokan oppilailla on WIN-, iOS- ja Android -tabletteja. Luokka 0n 3. -4.luokka Lönnrotin koulussa. Miten pärjää opettaja ja oppilas tällaisessa monen käyttöjärjestelmän viidakossa, millaisia palveluita ja alustoja löytyy?

Sormeilua "Tuunatha siekii tuntis"-messuilla

"Tuunaatha siekii tuntis"- TVT-veso houkutteli toista sataa opetusalan osallistujaa yhden päivän ajaksi Kimpisen koulukeskukseen. Oli hienoa, että opetuksen ja oppimisen TVT-mahdollisuudet herättävät kiinnostusta niin untuvikoille kuin konkareillekin. Veso-päivän aikana oli mahdollisuus tutustua iPad:n koulukäyttöön sekä kerätä kokemuksia ja näkemyksiä opetusteknologian hyödyntämisestä.

Sivut