Käyttäjän juhanikarki kuva
Julkaistu , juhanikarki

Helsingin sormet-kouluissa on pohdittu täppäreillä käytettävien ePortfolio-sovellusten mahdollisuuksia opetuksessa ja oppimisen tukena. Sovellusmaailmahan on hyvin pirstaleinen. Opetuksen avuksi löytää monia hyödyllisiä sovelluksia. Sovelluskehityksessä ollaan menty hyvin pieniin sektoreihin, joiden sisällä kehitystyötä tehdään. Esim. valokuvaukseen tai kuvankäsittelyyn liittyvien sovellusten määrä on lukuisa, mutta kukin sovellus toteuttaa pienen osan tuosta kokonaisuudesta. Täppärisovellusten kehittämisessä toimintojen yksinkertaisuus lienee olennainen lähtökohta. Tämä määritteleekin käyttömahdollisuudet hyvin rajallisiksi.

Tästä syystä ePortfolion on tomittava täppäripuolella kokoavasti kooten monessa eri lähteessä tuotettua dokumentointia. Oppimisympäristöt perinteisesti toimivat juuri tästä näkökulmasta. Toisaalta miellekartta-pohjaiset sovelluksetkin voisivat taipua tähän tarkoitukseen hyvinkin. Valinta riippuu ePortfoliolta haettavasta hyödystä. EPortfolion tulisi

  • koota oppimisen jälkiä (dokumentteja, osaamissuorituksia, havaintoja, keskusteluja...)
  • tuoda oppiminen esille arvioitavaksi (opettajalle / tutorille)
  • säilöä kaiken salassapidettävän salasanan taakse ja käyttäjän tulisi pystyä hallinnoimaan sisältöä
  • antaa käyttäjälleen mahdollisuuden näyttää esitysportfolion omaisesti haluamansa valitsemalleen kohderyhmälle

Täppäreissä ePortfolio-logiikkaa täytyy miettiä käyttöympäristön mukaisesti. Sovelluksista saa dokumentoitavaa materiaalia ulos hallitusti määriteltyinä sovelluskohtaisesti. Esim. valokuvaussovelluksella otettuja ja muokattuja kuvia voi jakaa muihin sovelluksiin tai sosiaaliseen mediaan yleensä hyvinkin helposti esim. kuvatiedostona. EPortfolioon kuvien ja muunlaisen materiaalin linkittäminen tulee olla mahdollisimman helppoa ja yksinkertaista.

Arabian peruskoulussa lähdetään testaamaan iPadeilla miellekartta-oppimisympäristö synkronia. Popplet-työkalulla oppilas suunnittelee oppimistaan ja tekee sen näkyväksi sekä itselle että opettajilleen. Miellekartta-pohjainen hahmottaminen edesauttaa tavoitteiden selkeää määrittelemistä. Tavoitteiden pysymisen kannalta poppletissa on käytössä monenlaisia keinoja. Oppija ja ope voivat muuttaa saavutetut tavoitteet eri värisiksi, jolloin kehitys näkyy visuaalisessa ja selkeässä graafisessa esityksessä helposti. Tämä voisi toimia erityisen hyvin tukea tarvitsevien oppijoiden kanssa.

Poppletissa yksi oppimistavoite hyväksytty.

Oppimisympäristönä puolestaan käytetään Edmodoa, joka toimii hyvin täppärillä ja on oppilaan mielestä ulkoasultaan selkeä ja puoleensavetävä. Opettajalle alustalla ei ole liikaa muistettavia ominaisuuksia, mutta tietosuojanäkökulmasta riittävät ominaisuudet taatakseen oppilaan henkilösuojan mahdollistaen kuitenkin jakamisen silloin, kun sitä kaivataan.

Oppimistavoite jaettu opettajalle Edmodossa.