Käyttäjän kilpiajp kuva
Julkaistu , kilpiajp

Kesän laite- ja alustauutisointia satunnaisesti seuranneena voisi kuvitella että edessä on mielenkiintoinen syksy ja talvi. iOS päivitys, Androidin uusin versio sekä erityisesti WIN8 ( ja RT ) takaavat että laitteita tulee ulos yhä kiihtyvään tahtiin. Laitteita tulee eri valmistajilta ja eri käyttöjärjestelmille. Tulee etähallintaa, avointa alustaa sekä suljettua ympäristöä sekä näille monipuolisia palveluratkaisuita.

Jo nyt SOMEn ympäristöissä kalistellaan sanallisia sapeleita. Debatoidaan siitä mikä on paras laite koulukäyttöön, mikä käyttöjärjestelmä mahdollistaa parhaan etähallinnan ja mikä integroituu helpoimmin kunnan IT-infraan.

Koen että ehkä ihan hivenen ollaan lipsumassa sivuun itse asiasta; miten tablet -laitteet edistävät oppilaan oppimista ? Tulisiko meidän palauttaa tämä kysymys keskiöön ? Ja, anteeksi, tulisiko Facebookin " Tablet -laitteet opetuksessa" -ryhmä hajauttaa jopa eri käyttisten foorumeiksi ? Voiko yksi palsta enää palvella eriytyvää tablet -diversiteettiä ?

Toinen mielenkiintoinen kysymys jota SOMEssa paljon pyöritellään koskee etähallintaa. Osa kaipaa kouluun selkeää hallittavuutta, pakkosyöttömahdollisuutta, laitteiden käytön rajoitettavuutta. Osa taas peräänkuuluttaa vapausasteita ja vastuuta. Johtaako laitteiden käytön rajoittaminen ja käytettävien ohjelmien pakkosyöttö, tai oppilaiden monitorointi takaisin kohti opettajajohtoisuutta ? Eikö tämä ole ristiriidassa vallallaolevan kasvatustieteellisen näkemyksen kanssa ? Nämä ovat relevantteja kysymyksiä, yhtäkaikki, on kiinnostavaa nähdä miten tätä teemaa kuluvan lukuvuoden aikana käsitetellään yhä monipuolistuvassa ja hajautuvassa laite - ja alustauniversumissa.