Hyvien sovellusten tarve ilmenee nopeasti

Julkaistu , SopettajaArabia

Parissa viikossa koneiden jakamisen jälkeen erottuivat selvästi ne oppilaat, jotka olivat innoissaan koneen käytöstä, sekä ne, jotka eivät jaksaneet innostua oikeasti. Oppilaat jakautuivat oikeastaan kolmeen pääryhmään:

1) Innokkaat käyttäjät, jotka halusivat käyttää iPadia kaikilla oppitunneilla ja vapaa-aikanaan.

2) Oppilaat, jotka eivät löytäneet tehokasta oppituntikäyttöä, mutta viihdekäyttö oli sitäkin runsaampaa välitunneilla ja vapaa-aikana.

Alkusäätöä

Julkaistu , SopettajaArabia

Jaoimme ensimmäisille valituille oppilaille iPadit loppuvuodesta. Pohdintojen jälkeen päädyimme siihen, että jokainen oppilas loi itselleen oman Apple-ID:n. Viikon verran koneet olivat toimineet yhteisellä ID:llä, mutta koska emme osanneet varautua kaikkiin yhteistunnuksen seurauksiin, joillakin oppilailla esimerkiksi kuvavirrat sekoittuivat keskenään. Tämän jälkeen päädyimme siis hyvin nopeasti henkilökohtaisten ID:n käyttöön.

Valmistautumista

Julkaistu , SopettajaArabia

Arabian peruskouluun on saapunut laatikollinen iPadeja pitkän odotuksen jälkeen. Koulussamme on alkanut pedagoginen kehittämishanke, jonka työnimi on "Erityisen ja tehostetun tuen oppilaiden oppimaan oppimisen taidot ja TVT". Niinkuin hankkeen nimestäkin on pääteltävissä, tarkoituksena on kehittää oppilaiden oppimaan oppimisen taitoja käyttäen hyväksi tieto- ja viestintätekniikkaa.